Loading
  • sv

Snabbsök

Sök gröda

Sök företag

Visa alla företag

Mitt konto

VARNING: Du måste aktivera JavaScript in din webbläsare för att använda databasen

Välkommen till OrganicXseeds Sverige!

OrganicXseeds är den officiella svenska databasen där du kan söka efter tillgängligt ekologiskt utsäde och vegetativt förökningsmaterial.

Vi uppdaterar databasen inför 2022. Kraven 2021 visas därför inte när du söker efter för arter och sorter.

Informationen på denna sida gäller dock för användning av utsäde 2021.

Under ”Regler och beslut” hittar du information om vad som fortfarande gäller för arter under 2021. Där finns också information om generella dispenser för lantbruksgrödor 2021.

När ska du använda ekologiskt utsäde?

Du ska använda ekologiskt utsäde för de sorter eller arter som finns registrerade i databasen med sortkrav eller grödkrav.Sök alltid efter Gröda/art, för att se vilka krav som gäller!

Grödkrav innebär att om du ska odla en viss gröda, till exempel vårkorn till foder, ska du använda ekologiskt utsäde så länge det finns en eller flera sorter registrerade i grödgruppen "Foder".

Sortkrav innebär att om du ska odla en sort av en art som finns i organicXseeds måste du använda ekologiskt utsäde av den sorten. För grödgruppen "Oreglerade art" måste du använda ekologiskt utsäde endast om du köper utsädet hos den som anmält sorten till organicXseeds.

Undantag innebär att du får använda icke ekologiskt utsäde om det inte är kemiskt behandlat. För arter där uppgift om grödgrupp, erbjudande och kategori saknas gäller också undantag.

Vad gäller för blandningar 2021?

Om du ska odla en blandning ska en viss andel av en art alltid bestå av ekologiskt utsäde. För 2021 gäller

Blandningen innehåller Krav på andel ekologiskt utsäde av arten i blandningen (vikts%) Blandningen innehåller Krav på andel ekologiskt utsäde av arten i blandningen (vikts%)
Havre
Vårkorn
Vårvete
Åkerböna
Ärt
100
100
100
100
50
Engelskt rajgräs
Hundäxing
Rörsvingel
Timotej
Ängssvingel
Rödklöver
Vitklöver
60
100
60
60
40
80
40

Under 2021 får du använda blandningar gjorda före den 1 oktober 2020 och som har varit godkända för ekologisk odling.

Vegetativt förökningsmaterial

För vegetativt förökningsmaterial finns särskilda regler

• För växter med kortare kulturtid än ett år som du förökar vegetativt genom sticklingar ska förökningsmaterialet komma från moderplantor som odlats ekologiskt i minst en växtsäsong när det gäller frilandsodling. För växthusodling motsvaras växtsäsongen av växtens kulturtid.

• För växter med längre kulturtid än ett år ska du sätta plantorna året före det år du ska sälja skörden som ekologisk.

• För produktion av snittblommor från blomsterlök ska du använda ekologisk blomsterlök.

Var hittar du mer information?

Mer information hittar du på Jordbruksverkets webbplats.