Loading
  • sv

Snabbsök

Sök kategori

Sök företag

Visa alla företag

Mitt konto

VARNING: Du måste aktivera JavaScript in din webbläsare för att använda databasen

Välkommen till OrganicXseeds Sverige!

OrganicXseeds är den officiella svenska databasen där du kan söka efter tillgängligt ekologiskt utsäde. Med utsäde menar vi även utsädespotatis och vegetativt förökningsmaterial.

I rutan ”Ny i organicXseeds?” finns tips om hur du kan söka i databasen.

Sorter och arter som finns i databasen

Du ska i stort sett alltid använda ekologiskt utsäde för de sorter eller arter som finns registrerade i databasen. Om du klickar på texten under rubriken klassificering när du sökt fram en sort eller art, får du mer information om vilka krav som gäller.

Vissa sorter har bokstäverna ”SE” efter namnet. De sorterna säljs även i andra länder med organicXseeds. ”SE” markerar att uppgifterna om sorten är på svenska.

Arter eller kategorier av utsäde som inte finns i databasen

Du får använda icke ekologiskt utsäde som inte är kemiskt behandlat i de fall det framgår av informationen om arten eller gruppen att undantag gäller. För vegetativt förökningsmaterial finns dock vissa begränsningar i undantaget som börjar gälla 2018 respektive 2019.

• För växter med kortare kulturtid än ett år som förökas vegetativt genom sticklingar ska förökningsmaterialet komma från moderplantor som odlats ekologiskt i minst en växtsäsong när det gäller frilandsodling. För växthusodling motsvaras växtsäsong av växtens kulturtid. Exempel på sticklingsförökade växter är rosmarin, dragon eller julstjärna. (2018)

Med kulturtid menas tiden från plantering eller sådd och skörd eller försäljning.

• För odling av växter med längre kulturtid än ett år får icke ekologiskt odlade plantor användas, under förutsättning att skörden säljs som ekologisk tidigast kalenderåret efter planteringen. (2018)

• För odling av blomsterlökar för produktion av snittblommor, ska löken vara ekologisk. (2019)

Kemiskt obehandlat utsäde

Utsädet får aldrig vara kemiskt behandlat. Det finns dock finns vissa godkända produkter och metoder till exempel mikroorganismer och värmebehandling. Läs mer om det på

www.jordbruksverket.se/ekoregler

Groddar och skott

Observera att utsäde för groddning och skottodling i vatten utan näringstillsats alltid måste vara ekologiskt. Hydrokultur är dock inte tillåtet. Med hydrokultur menas en metod för växtodling där växternas rötter står i en mineralnäringslösning med eller utan perlit, grus, mineralull, eller liknade material. För skottodling i jord gäller samma regler som för utsäde generellt.