Loading
  • sv

Snabbsök

Sök gröda

Sök företag

Visa alla företag

Mitt konto

VARNING: Du måste aktivera JavaScript in din webbläsare för att använda databasen

Välkommen till OrganicXseeds Sverige!

OrganicXseeds är den officiella svenska databasen där du kan söka efter tillgängligt ekologiskt utsäde. Med utsäde menar vi även utsädespotatis och vegetativt förökningsmaterial.

Generell dispens för blandningar av spannmål och trindsäd

Från och med den 6 april 2019 gäller generell dispens för blandningar av spannmål och trindsäd.

Från det datumet får du använda blandningar med icke ekologiskt utsäde som inte är kemiskt behandlat.

När måste du använda ekologiskt utsäde?

Du ska i stort sett alltid använda ekologiskt utsäde för de sorter eller arter som finns registrerade i databasen.

Sök efter den gröda eller art du ska odla i snabbsök ovan. Klicka vidare på den röda pilen framför arten och sedan på den blå texten under ”Krav på ekoutsäde” för den aktuella grödgruppen så får du detaljerad information om kraven.

Grödkrav innebär att om du ska odla en viss gröda, till exempel vårkorn till foder, måste du använda ekologiskt utsäde så länge det finns en eller flera sorter registrerade i grödgruppen foder.

Sortkrav innebär att om du ska odla en sort av en reglerad art som finns i organicXseeds måste du använda ekologiskt utsäde av den sorten. För oreglerade arter måste du använda ekologiskt utsäde om du köper utsädet hos den som anmält sorten till organicXseeds.

När måste du använda ekologiskt vegetativt förökningsmaterial?

För vissa typer av vegetativt förökningsmaterial måste du använda ekologiskt material även om det inte finns i organicXseeds. Om du inte använder ekologiskt material får du inte sälja skörden som ekologisk.

Du måste använda ekologiskt vegetativt förökningsmaterial om du ska

  • föröka växter med kortare kulturtid än ett år med sticklingar. Då ska förökningsmaterialet komma från moderplantor som odlats ekologiskt i minst en växtsäsong när det gäller frilandsodling. För växthusodling motsvaras växtsäsong av växtens kulturtid. Exempel på sticklingsförökade växter är rosmarin, dragon eller julstjärna.
  • Med kulturtid menas tiden från plantering eller sådd och skörd eller försäljning.

  • odla växter med längre kulturtid än ett år om du ska sälja skörden från plantorna som ekologisk samma kalenderår som du planterar dem. Ett exempel är plantering av så kallade frigoplantor av jordgubbar och rabarberplantor.

  • odla blomsterlökar för produktion av snittblommor. Då ska löken vara ekologisk. SW Horto säljer plantor av vissa arter under 2019, se nedan.

När behöver du inte använda ekologiskt utsäde?

Du får använda icke ekologiskt utsäde som inte är kemiskt behandlat

  • om det står ”Generell dispens från och med den dag månad 2019” för en grödgrupp.
  • om det står ”Undantag” för den gröda, art eller sort du vill odla.
  • om det är sortkrav och ekologiskt utsäde saknas för den sort du vill odla.
  • om du ansökt om individuellt undantag hos Jordbruksverket och vi har beviljat din ansökan.

Groddar och skott

Observera att utsäde för odling av groddar och skott i vatten utan näringstillsats alltid måste vara ekologiskt.

Hydrokultur är dock inte tillåtet. Med hydrokultur menas en metod för växtodling där växternas rötter står i en mineralnäringslösning med eller utan perlit, grus, mineralull, eller liknade material.

Var hittar du mer information?

Du hittar mer information om krav på utsäde och hur du söker individuellt undantag på www.jordbruksverket.se/ekoutsade