Loading
  • sv

Snabbsök

Sök gröda

Sök företag

Visa alla företag

Mitt konto

VARNING: Du måste aktivera JavaScript in din webbläsare för att använda databasen

Välkommen till OrganicXseeds Sverige!

OrganicXseeds är den officiella svenska databasen där du kan söka efter tillgängligt ekologiskt utsäde och vegetativt förökningsmaterial.

När måste du använda ekologiskt utsäde?

Du ska använda ekologiskt utsäde för de sorter eller arter som finns registrerade i databasen med sortkrav eller grödkrav.

Grödkrav innebär att om du ska odla en viss gröda, till exempel vårkorn till foder, måste du använda ekologiskt utsäde så länge det finns en eller flera sorter registrerade i grödgruppen foder.

Sortkrav innebär att om du ska odla en sort av en reglerad art som finns i organicXseeds måste du använda ekologiskt utsäde av den sorten. För oreglerade arter måste du använda ekologiskt utsäde om du köper utsädet hos den som anmält sorten till organicXseeds.

Undantag innebär att du får använda icke ekologiskt utsäde om det inte är kemiskt behandlat.

Vad gäller för blandningar 2020?

Om du ska odla en blandning måste en viss andel av en art alltid bestå av ekologiskt utsäde. För 2020 gäller

Blandningen innehåller Krav på andel ekologiskt utsäde av arten i blandningen (vikts%) Blandningen innehåller Krav på andel ekologiskt utsäde av arten i blandningen (vikts%)
Havre
Vårkorn
Vårvete
Åkerböna
Ärt
100
100
100
100
100
Engelskt rajgräs
Hundäxing
Rörsvingel
Timotej
Ängssvingel
Rödklöver
Vitklöver
40
100
60
70
80
80
40

Under 2020 får du använda blandningar gjorda före den 1 oktober 2019 och som har varit godkända för ekologisk odling.

För hundäxing som odlas i renbestånd gäller undantag.

Var hittar du mer information?

Du hittar mer information om krav på utsäde, vegetativt förökningsmaterial och hur du söker individuellt undantag på Jordbruksverkets webbplats