Loading
  • sv

Snabbsök

Sök gröda

Sök företag

Visa alla företag

Mitt konto

VARNING: Du måste aktivera JavaScript in din webbläsare för att använda databasen

Integritet

Vi vill skydda dina personuppgifter. Läs därför vår integritetspolicy noga.

Syftet med policyn är att du ska få information om skälen för att dina personuppgifter kommer att bearbetas när du besöker webbplatsen. Om du har fler frågor tveka inte att kontakta ansvarig.

Denna webbplatsen använder kryptering genom SSL och TLS för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll till exempel beställningar eller förfrågningar till ansvarig. Du kan se att uppgifterna är krypterade genom teckensträngen https:// och hänglåssymbolen i sökfältet.

Namn och address till ansvarig

(1) Ansvarig i den mening som avses I artikel 4.7 i dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) är:

FiBL Projekte GmbH
Postfach 90 01 63
60441 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 7137699-0
E-Mail: info.projekte(at)fibl.org

(2) Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig

Werner Hofmann
c/o FiBL Projekte GmbH
Postfach 90 01 63
60441 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 7137699-0

E-Mail: datenschutz.de(at)fibl.org

Dina rättigheter

(1) Enligt gällande lagar har du olika rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Du har rätt

- att få bekräftelse och tillgång
- att begära rättelse
- att radera (det vill säga ”rätt att bli glömd")
- att begära begränsning av bearbetningen
- till dataöverförbarhet
- till invändning
- att återkalla ditt samtycke att använda uppgifterna

Om du vill använda dessa rättigheter ska du skicka din förfrågan via e-post eller per post till dataskyddsansvarig, se ovan.

(2) Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet om vår behandling av dina personuppgifter.

Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

(1) Om du endast använder vår webbplats för att få information, det vill säga om du inte registrerar eller på annat sätt ger oss information, samlar vi bara in de personuppgifter som din webbläsare sänder till vår server (så kallat "serverloggfiler" ). När du besöker vår webbplats samlar vi in information som är tekniskt nödvändig för att vi ska kunna visa vår webbplats och för att säkerställa att den är stabil, funktionell och säker. Vi samlar in följande data - vår besökta webbplats
-användarens IP-adress
- datum och tid för tillträde
- tidzonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
- åtkomststatus / HTTP-statuskod
- mängden data som överförts i byte
- webbplats från vilken du besökte webbplatsen (källa/referens)
- använd webbläsare
- operativsystemet som används och dess gränssnitt
-språk och version av webbläsarens programvara

(2) Den rättsliga grunden är vårt legitima intresse för att säkerställa en smidig anslutning och användning av webbplatsen. Det ger oss också möjlighet att utvärdera systemets säkerhet och stabilitet och för ytterligare administrativa ändamål i enlighet med artikel 6.1.f) GDPR (EU) 2016/679.

(3) Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på annat sätt.

Cookies

(1) Liksom många andra webbplatser använder vi också så kallade kakor eller "cookies". Kakor är små textfiler som lagras på din hårddisk och från vilken den institution som placerar kakan (i detta fall är institutionen oss) får viss information. Kakor kan inte köra program eller överföra virus till din dator. Syftet är att de ska göra webbplatsen mer användarvänlig och effektiv och möjliggöra användningen av vissa funktioner. När vi använder denna data och information drar vi inte några slutsatser om den berörda personen. Information är bara nödvändig för att leverera innehållet på vår webbplats på ett korrekt sätt. Datauppgifterna som samlas in anonymt och informationen utvärderas därför av oss statistiskt och i syfte att öka dataskydd och datasäkerhet i vårt företag för att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som behandlas av oss. Om vissa kakor behandlar personuppgifter utförs behandlingen enligt artikel 6.1.f) GDPR (EU) 2016/679.

(2) Den här webbplatsen använder följande typer av cookies:

- sessionskakor (se a))
- Ihållande kakor (se b))
- Flash-kakor (se c))

a) Sessionskakor raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa kakor lagrar ett så kallat session-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas till en gemensam session. Detta gör det möjligt för din dator att känna igen när du återvänder till vår webbplats. Sessionskakor raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

b) Ihållande kakor raderas automatiskt efter en viss period, vilket kan variera beroende på kakan. Dessa kakor finns kvar på din dator och gör det möjligt för oss eller våra partners företag (kakor från tredje part) att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök. Du kan ta bort kakor i dina webbläsarinställningar när som helst.

c) De använda Flash-kakorna är registrerade av din Flash-plugin. HTML5-lagringsobjekt lagras också på din enhet. Dessa objekt lagrar de nödvändiga uppgifterna oberoende av din webbläsare och har inget automatiskt utgångsdatum. Om du inte vill att Flash-kakor ska behandla data måste du installera en lämplig tillägg, till exempel "Bättre integritet" för Mozilla Firefox eller Adobe Flash killer-cookien för Google Chrome. Du kan förhindra användning av HTML5-lagringsobjekt genom att använda det privata läget i din webbläsare. Vi rekommenderar också att du regelbundet tar bort dina cookies och din webbläsarhistorik manuellt.

Ytterligare funktioner och erbjudanden på vår webbplats

(1) Förutom att endast använda vår hemsida för information erbjuder vi i visa fall olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. För detta ändamål måste du i allmänhet lämna ytterligare personuppgifter, som vi använder för att utföra respektive tjänst och för vilka de ovan nämnda databehandlingsprinciperna gäller. I vissa fall använder vi även externa tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. Dessa har valts noggrant och beställts av oss. De är bundna av våra instruktioner och kontrolleras regelbundet.

(2) Vi kan också vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part om vi samarbetar med tjänsteleverantörer som erbjuder dig kampanjer, lotterier eller liknande.

(3) Vidare informerar vi dig om respektive erbjudande om överföring av dina uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Avtalsförhållande

(1) Vi samlar även in personuppgifter om du frivilligt ger oss det i samband med att vi uppfyller och behandlar ditt kontraktsförhållandet med oss. Vanligtvis gäller det följande uppgifter: Namn, arbetsgivare, e-postadress och telefonnummer. Vi använder de uppgifter som lämnas av dig utan ditt uttryckliga samtycke enbart för att kontraktet ska kunna uppfyllas och genomföras. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1.b) GDPR (EU) 2016/679.

(2) Vid uppsägning av avtalet kommer dina uppgifter att raderas efter det att retentionstiden har upphört enligt skatte- och affärsrätten, om du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter. Vid en viss tidpunkt kommer dina uppgifter inte att vidarebefordras till tredje part, om inte detta är nödvändigt för att kontraktet ska utföras eller är lagstadgat, eller om du uttryckligen har gett ditt samtycke till detta.

Kontaktformulär och e-postmeddelanden

(1) Om du skickar förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär eller via e-post, sparas dina uppgifter för att vi ska kunna svara på förfrågan och för eventuella uppföljningsfrågor. Du kommer att behöva ange ditt namn och din e-postadress. Att tillhandahålla ett telefonnummer och annan information är frivillig och tjänar till att underlätta kontakt och göra det möjligt för oss att kontakta dig personligen. Dessa data lagras och används enbart för att svara på din förfrågan eller för att upprätta kontakt och teknisk administration. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är vårt legitima intresse att svara på din förfrågan i enlighet med artikel 6.1.f) GDPR (EU) 2016/679.

(2) Dina uppgifter kommer att raderas när din förfrågan har slutgiltigt förtydligats och om inga lagstadgade lagringsskyldigheter motsätter sig detta.

etracker

(1) Vi använder komponenter från etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, (nedan kallad etracker) på vår hemsida. Varje gång du besöker vår webbplats samlar denna komponent in och lagrar data för marknadsföring och optimering, vilket sedan kan användas för att skapa användarprofiler under en pseudonym med hjälp av kakor. Den rättsliga grunden för användningen av etracker är vårt legitima intresse för den statistiska analys av användarbeteende på vår hemsida för optimering och marknadsföring i enlighet med artikel 6.1.f) GDPR (EU) 2016/679.

(2) Kakor är små textfiler som lagras lokalt i webbläsarens cache för att aktivera besökarens webbläsare. Uppgifterna som samlas på detta sätt kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på vår webbplats utan besökarens samtycke. Dessutom sammanfogas inte dessa data med personuppgifter och användarprofiler.

(3) Denna samling och lagring av personuppgifter kan återkallas när som helst med verkan för framtiden. För att motsätta sig lagring av dina uppgifter, besök http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb och följ anvisningarna där.

Datainsamling och datalagring av uppgifterna kan återkallas när som helst med effekt för framtiden. För att motsätta sig lagring av dina data klickar du på knappen nedan.

_

Invändning och återkallande mot behandlingen av dina data

(1) Om du har samtyckt till behandlingen av dina uppgifter är det ändå möjligt att när som helst dra tillbaka denna behandling för framtiden. Som ett resultat kommer dina data inte längre att behandlas för det överenskomna syftet.

(2) Om dina uppgifter behandlas på grundval av en vägning i enlighet med artikel 6.1. e) eller f) GDPR GDPR (EU) 2016/679 kan du göra invändningar mot detta om du har speciella skäl mot att vi ska bearbeta datan.

(3) Du har också möjlighet att göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Då används inte dina personuppgifter för direktreklam.