Loading
  • sv

Snabbsök

Sök växttyp

Sök företag

Visa alla företag

Mitt konto

VARNING: Du måste aktivera JavaScript in din webbläsare för att använda databasen

Integritet

Vi vill skydda dina personuppgifter. Läs därför vår integritetspolicy noga.

Syftet med policyn är att du ska få information om skälen för att dina personuppgifter kommer att bearbetas när du besöker webbplatsen. Om du har fler frågor tveka inte att kontakta ansvarig.

Denna webbplatsen använder kryptering genom SSL och TLS för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll till exempel beställningar eller förfrågningar till ansvarig. Du kan se att uppgifterna är krypterade genom teckensträngen https:// och hänglåssymbolen i sökfältet.

Namn och address till ansvarig

(1) Ansvarig i den mening som avses I artikel 4.7 i dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) är:

FiBL Projekte GmbH
Postfach 90 01 63
60441 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 7137699-0
E-Mail: info.projekte(at)fibl.org

(2) Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig

Ralf Fix
E-Mail: datenschutz.de(at)fibl.org

Dina rättigheter

(1) Enligt gällande lagar har du olika rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Du har rätt

- att få bekräftelse och tillgång
- att begära rättelse
- att radera (det vill säga ”rätt att bli glömd")
- att begära begränsning av bearbetningen
- till dataöverförbarhet
- till invändning
- att återkalla ditt samtycke att använda uppgifterna

Om du vill använda dessa rättigheter ska du skicka din förfrågan via e-post eller per post till dataskyddsansvarig, se ovan.

(2) Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet om vår behandling av dina personuppgifter.

Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

(1) Om du endast använder vår webbplats för att få information, det vill säga om du inte registrerar eller på annat sätt ger oss information, samlar vi bara in de personuppgifter som din webbläsare sänder till vår server (så kallat "serverloggfiler" ). När du besöker vår webbplats samlar vi in information som är tekniskt nödvändig för att vi ska kunna visa vår webbplats och för att säkerställa att den är stabil, funktionell och säker. Vi samlar in följande data - vår besökta webbplats
-användarens IP-adress
- datum och tid för tillträde
- tidzonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
- åtkomststatus / HTTP-statuskod
- mängden data som överförts i byte
- webbplats från vilken du besökte webbplatsen (källa/referens)
- använd webbläsare
- operativsystemet som används och dess gränssnitt
-språk och version av webbläsarens programvara

(2) Den rättsliga grunden är vårt legitima intresse för att säkerställa en smidig anslutning och användning av webbplatsen. Det ger oss också möjlighet att utvärdera systemets säkerhet och stabilitet och för ytterligare administrativa ändamål i enlighet med artikel 6.1.f) GDPR (EU) 2016/679.

(3) Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på annat sätt.

Användning av cookies

(1) Liksom många andra webbplatser använder vi också så kallade "cookies". Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk och tilldelas den webbläsare du använder och genom vilka viss information går till den instans som sätter cookien (i det här fallet till oss). Cookies kan inte exekvera program eller överföra virus till din dator. De används för att göra webbplatsen som helhet mer användarvänlig och effektiv och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner. När vi använder dessa allmänna uppgifter och denna information drar vi inga slutsatser om den registrerade. Denna information behövs snarare för att innehållet på vår webbplats ska kunna levereras korrekt. De uppgifter och den information som samlas in anonymt kommer därför endast att användas för statistiska ändamål och i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag för att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som vi behandlar. I den mån enskilda cookies som används av oss också behandlar personuppgifter, sker behandlingen i enlighet med artikel 6.1 f i DS-GVO.

(2) Denna webbplats använder följande typer av cookies, vars omfattning och funktionalitet förklaras nedan:

- Tillfälliga kakor (s. a))
- Permanenta cookies (se b))

a) Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa inkluderar i synnerhet sessionscookies. Dessa lagrar ett så kallat sessions-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan hänföras till den gemensamma sessionen. Detta gör att din dator kan kännas igen när du återvänder till vår webbplats. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

b) Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tidsperiod, som kan variera beroende på cookien. Dessa cookies finns kvar på din terminal och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredjepartscookies) att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök. Du kan när som helst radera cookies i webbläsarens inställningar.

(3) Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar enligt dina preferenser och till exempel vägra att acceptera cookies från tredje part eller alla cookies. Du kan också ställa in att du informeras om att cookies sätts och att du själv kan bestämma om du vill acceptera dem eller inte. Varje webbläsare skiljer sig åt i sitt sätt att hantera cookie-inställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn i varje webbläsare, där det förklaras hur du kan ändra dina cookie-inställningar.

Dessa finns för respektive webbläsare under följande länkar:

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
- Krom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
- Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
- Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Ytterligare funktioner och erbjudanden på vår webbplats

(1) Förutom att endast använda vår hemsida för information erbjuder vi i visa fall olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. För detta ändamål måste du i allmänhet lämna ytterligare personuppgifter, som vi använder för att utföra respektive tjänst och för vilka de ovan nämnda databehandlingsprinciperna gäller. I vissa fall använder vi även externa tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. Dessa har valts noggrant och beställts av oss. De är bundna av våra instruktioner och kontrolleras regelbundet.

(2) Vidare informerar vi dig om respektive erbjudande om överföring av dina uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Avtalsförhållande

(1) Vi samlar även in personuppgifter om du frivilligt ger oss det i samband med att vi uppfyller och behandlar ditt kontraktsförhållandet med oss. Dessa är följande uppgifter om kontaktpersonen: namn, telefonnummer och e-postadress. Vi använder de uppgifter som lämnas av dig utan ditt uttryckliga samtycke enbart för att kontraktet ska kunna uppfyllas och genomföras. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1.b) GDPR (EU) 2016/679.

(2) Vid uppsägning av avtalet kommer dina uppgifter att raderas efter det att retentionstiden har upphört enligt skatte- och affärsrätten, om du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter. Vid en viss tidpunkt kommer dina uppgifter inte att vidarebefordras till tredje part, om inte detta är nödvändigt för att kontraktet ska utföras eller är lagstadgat, eller om du uttryckligen har gett ditt samtycke till detta.

E-postmeddelanden

(1) Om du skickar förfrågningar till oss via e-post, sparas dina uppgifter för att vi ska kunna svara på förfrågan och för eventuella uppföljningsfrågor. Du kommer att behöva ange ditt namn och din e-postadress. Att tillhandahålla annan information är frivillig och tjänar till att underlätta kontakt och göra det möjligt för oss att kontakta dig personligen. Dessa data lagras och används enbart för att svara på din förfrågan eller för att upprätta kontakt och teknisk administration. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är vårt legitima intresse att svara på din förfrågan i enlighet med artikel 6.1.f) GDPR (EU) 2016/679.

(2) Dina uppgifter kommer att raderas när din förfrågan har slutgiltigt förtydligats och om inga lagstadgade lagringsskyldigheter motsätter sig detta.

etracker

(1) Vi använder tjänsterna från etracker GmbH, Hamburg, Tyskland (nedan kallat "etracker") för att analysera användningsdata. Vi använder inte cookies för webbanalys som standard. Om vi ​​använder analys- och optimeringscookies kommer vi att få ditt uttryckliga samtycke separat i förväg. Om detta är fallet och du samtycker används cookies för att möjliggöra en statistisk intervallanalys av denna webbplats, ett mått på framgången för våra online-marknadsföringsåtgärder och testförfaranden, t.ex. för att testa och optimera olika versioner av vårt online-erbjudande eller dess komponenter. Cookies är små textfiler som lagras av webbläsaren på användarens enhet. etracker-cookies innehåller ingen information som kan identifiera en användare.

(2) Uppgifterna som genereras av etracker på uppdrag av leverantören av denna webbplats behandlas och lagras av etracker enbart i Tyskland av uppdrag av leverantören av denna webbplats och omfattas således av de strikta tyska och europeiska dataskyddslagar och standarder. I detta avseende kontrollerades, certifierades etracker oberoende och tilldelades dataskyddsbeviset.

(3) Databehandlingen baseras på art. 6 Avsnitt 1 lit f (legitimt intresse) i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vårt legitima intresse är optimeringen av vårt online-erbjudande och vår webbplats. Eftersom våra besökares integritet är mycket viktigt för oss kommer de data som eventuellt möjliggör en hänvisning till en enskild person, såsom IP-adress, registrering eller enhets-ID, anonymiseras eller pseudonymiseras så snart som möjligt. etracker använder inte informationen för något annat syfte, kombinerar den med andra uppgifter eller vidarebefordrar den till tredje part. Du kan när som helst invända mot den beskrivna databehandlingen. Din invändning har inga negativa konsekvenser.

_

Invändning och återkallande mot behandlingen av dina data

(1) Om du har samtyckt till behandlingen av dina uppgifter är det ändå möjligt att när som helst dra tillbaka denna behandling för framtiden. Som ett resultat kommer dina data inte längre att behandlas för det överenskomna syftet.

(2) Om dina uppgifter behandlas på grundval av en vägning i enlighet med artikel 6.1. e) eller f) GDPR GDPR (EU) 2016/679 kan du göra invändningar mot detta om du har speciella skäl mot att vi ska bearbeta datan.

(3) Du har också möjlighet att göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Då används inte dina personuppgifter för direktreklam.