Loading
  • sv

Snabbsök

Sök gröda

Sök företag

Visa alla företag

Mitt konto

VARNING: Du måste aktivera JavaScript in din webbläsare för att använda databasen

Regler

Här finns länkar till EU:s regler om ekologisk produktion och de svenska föreskrifterna. Du hittar mer information om reglerna på Jordbruksverkets webbplats
www.jordbruksverket.se/ekoregler


Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion


Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 om ekologisk produktion


Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion